Astronautika

Teoria dhe praktika e drejtimit të teknologjisë përtej atmosferës së Tokës

Astronautika është shkencë që merret me fluturimet në hapësirën ndërmjet yjeve ose planetëve. Ajo e mban te teren.