Auditimi

Auditimi (ang.:Auditing) është term administrativ me të cilin nënkuptohet procesi që mund të realizohet për të kënaqur kërkesat e menaxhimit, apo të ndonjë auditori tjetër të pavarur, për të plotësuar obligimet statusore[1]

Varësisht nga aspektet e auditimit janë të njohur : auditit i brendshëm dhe i jashtëm

Burimi i të dhënave

Redakto
  1. ^ Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Arkivuar 9 maj 2007 tek Wayback Machine Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007