Avenida Paulista është një rrugë e rëndësishme e qytetit të São Paulo, Brazil.