Banka Botërore

institucion financiar ndërkombëtar

Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, Organizatë e posaçme e Kombeve të Bashkuara e themeluar në 1945. Filloi punën në 1946. Në 1947 krijon lidhjet me OKB-në. Qëllimi i saj është që të nxisë zhvillimin ekonomik të vendeve anëtare, duke dhënë kredi për projekte prodhuese dhe keshillim teknik. Gjithashtu ajo promovon investime private të huaja dhe tregtinë.

Logo e Bankës Botërore

Historia Redakto

Aktiviteti Redakto

Fusha e veprimtarisë Redakto

Lidhje të jashtme Redakto

Perspektivat kritikale