Në terminologjinë e muzikës me këtë termë nënkuptohen intonacionet muzikore apo tekstet poetike që përshkruaj jetën e bariut shqiptarë.