Le të jetë dhënë bashkësia S, atëherë bashkësia , e të gjitha nënbashkësive të bashkësisë S quhet bashkësi partitive (anglisht power set) e bashkësisëS.

Ç'do nënbashkësi F e quhet familje bashkësish mbi S.

Elementet e bashkësisë {x, y, z} të rendtura sipas relacionit të inkluzionit (përfshirjes).

ShembullRedakto

Nëse S është bashkësia {x, y, z}, atëherë lista e të gjitha nënbashkësive të S është kjo:

  • { } (ose  )
  • {x}
  • {y}
  • {z}
  • {x, y}
  • {x, z}
  • {y, z}
  • {x, y, z}

pra bashkësia partitive e S është

 

VetitëRedakto

Nëse S është bashkësi e fundme me |S| = n elemente atëherë vlen  

Bashkësia   , së bashku me operacionet Unioni bashkësive, Prerja e bashkësive dhe komplementi i bashkësive është një shembull tipik i një algjebre e cila quhet Algjebra e Booleit.

Bashkësia   formon Grup Abelian në lidhje me operacionin Diferenca simmetrike (elementi njësi i këtij grupi është bashkësia e zbrazët ndërsa ç'do element tjetër është element inverz i vetvehtes).

Bashkësia   është gjysëmgrup komutativ në lidhje me prerjen e bashkësive.

Pasi plotësohet ligji distributiv që i lidh dy operacionet e fundit përfundojmë se   është edhe unazë komutative.

Lidhje të jashtmeRedakto