Bashkia Korçë është njëra nga dy bashkitë e Rrethit të Korçës që bën pjesë në Qarkun e Korçës.

Bashkia Korçë ka vetëm një vendbanim nën administrim, qytetin e Korçës me rreth 86.000 banorë.

Gjeografia Redakto

Demografia Redakto

Ekonomia Redakto

Historia Redakto

Kryetare te Bashkisë Redakto