Një ndër 14 provincat e Republikës Afrika Qendrore me kryeqytetin Mobaye.