Bengali ishte shtet me sistem mbretërorë gjatë viteve 1338-1539, tani pjesë e Bangladeshit dhe e Indisë.