Bilbili dhe gjinkalla fabula, vjersha humoristike me autor Ferit Lamaj. Botuar në Tiranë në vitin 1990 nga "Naim Frashëri". Libri ka 75 faqe me ilustrime.