Blues rock është një muzik e përzier e zhandërrit blues.