Brigada e pesëmbëdhjetë: Komandant Teki Koloneci dhe Komisar Shahin Ruka.