Bug (nga anglishtja për buburrec, mikrob) është një defekt që pengon një program që të funksionoj normalisht.