Dëshmi parabuzukiane të fjalës shqipe

Dëshmi parabuzukiane të fjalës shqipe me Autor Dhimitër S. Shuteriqi. Botuar në Tiranë : Akademia e Shkencave, 2010. Faqet e librit 238.