Dardanici janë disa metalikë (monedha) nga metali të shtypura në minierat e Dardaninsë nën Auerelin dhe Trajanitn, gjatë kohës së perandoris rmake.

Trajani/DARDANICI, BMC III, p.534, nos. 1857ff.
Roma/DARDANICI, BMC III, p.534, nos. 1857ff.

Dardanici (Trajani/DARDANICI, BMC III, p.534, nos. 1857ff. ) në njërën anë ka të shtypur portretin në profil të një njeriu (Trajanit) e në tjetrën një figurë që i ngjanë një femre e cila në dorën e djathtë mbanë një objekt, e gjithë figura rrethohet me shkrimin DARDANICI, e tërë është e futur kornizën e metalikut.

Metaliku i dytë, (Roma/DARDANICI, BMC III, p.534, nos. 1857ff.) sipas fotografisë është më i mirëmbajtur dhe dallon nga i pari. Në njërën anë është paraqitur portreti në profil i një perandori ndërs në tjetrin figura e një femre që po ashtu në dorën e djathtë mbanë një objekt të paidentifikueshëm.Shiko dhe këtëRedakto