Deflacioni

ulja e nivelit të përgjithshëm të çmimeve të mallrave dhe shërbimeve

Deflacioni është një term që tregon zbritjen e përgjithshme të ofertës monetare (parasë) në një ekonomi të caktuar në një periudhë të caktuar. Fenomen i kundërt në efekt është inflacioni.