Shtrembërimi është deformimi i materies ose i hapësirë-kohës që vjen nga ushtrimi i një force më të madhe se forcat e kohezionit që pranëmbajnë grimcat njëra-tjetrën në trupat e ngurtë apo kondensatit të Bous-Ajnshtajnit. Shtrembërimi është prishja e rregullsisë së rrjetës kristalore.