Dekreti

vendim i lëshuar nga një autoritet sovran

Dekreti është një dokument apo shkresë të cilën kryetari i një shteti e lëshon për qëllime të ndryshme e që duhet zbatuar nga organet shtetërore.