Departamenti i Gjuhës Gjermane

Departamenti i Gjuhës GjermaneTiranë është pjesë e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja te Universitetit te Tiranes. Ky departament është themeluar si katedër ne vitin 1992. Sot numëron një staf prej 15 mësimdhënesish të brendëshëm. Krahas këtyre janë edhe 6 kolegë të jashtëm.

Në strukturën e këtij departamenti egziston edhe Hapsira e Kulturës së Gjuhës Gjermane, në të cilën ështe salla e biblotekës dhe pjesa e elektronikës, të cilat ndodhen në krahun e majtë të godinës së dy fakuleteteve respektive, si edhe Salla e Departamentit Gjermanishtes që ndodhet në krahun e djathtë, respektivisht të dyja në katin e dytë. Bibloteka zoteron nje sasi rreth 10 deri 15 mije libra, fjalore dhe enciklopedi.

Deri me sot departamenti ka dy seksione,ate te letersise dhe te gjuhesise. Ky departament është i vetmi qe kryen procesin e kualifikimit te metejshem pasuniversitar ne kete lemi ne Shqipëri.

Drejtuesit e departamentitRedakto

TriviaRedakto

  • Në vitin 2005-2006 u regjistruan 120 studentë.
  • Në vitin akademik 2006-2007 pranoi 180 studentë të rinj.
  • Per vitin akademik 2007-2008 u vu kuota per pranimn e 110 studenteve të rinj.
  • Në vitin 2009-2010 u regjistruan 90 studentë.
  • Në vitin 2015-2016 u regjistruan 113 studentë.