Dhjetëvjeçari është një njësi matëse e kohës në një segment kohorë prej 10 vitesh.

Shikoni dheRedakto