Didaktika libër me autorë Bedri Dedja ; Bekim Çomo ; Mark Vuji. Botuar në Tiranë në vitin 1990 nga "SHBLU". Libri ka 346 faqe.