Didaktika e madhe

Didactica magna ose Didaktika e madhe është kryevepra e pedagogut çek Jan Amos Komenski. Kjo vepër u shkrua në vitin 1632, u botua në gjuhën çeke në vitin 1640 ndërsa në gjuhën latine në vitin 1657. Titulli i plotë i veprës është: Didaktika e madhe, e cila përfshin shkathtësinë e përgjithshme për atë se si duhet t`i mësohen dikujt të gjitha,... (Didactica magna universale omnes omnia docendi arfificium exhibens,...)

Citat Redakto

"Didaktika e madhe është shkathtësi e përgjithshme për të mësuar çdokë për çdo gjë"

— Didaktika e madhe

Shih edhe Redakto