Dielli është gazetë e bashkësisë së degëve së PSHDK-s së Gjakovës.