Diga është pendë e ngritur në rrjedhën e një lumi për të grumbulluar ujin zakonisht në vendin ku ndërtohet një hidrocentral ose ku krijohet një liqe artificial a rezervuar uji. Në përgjithësi pengesat për të pritur ujërat që vërshojnë.[1]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980