Fjala dinar ka më shumë kuptime:

Emërtim i monedhës në disa vende të botës.

Emërtim i ngjashëm i monedhës së Maqedonisë

Emërtim i monedhave jasht përdorimi

Gjithashtu Dinari është


Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Dinari.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.