Monedha është formë e parasë që shërben për këmbimin dhe krahasimin e mallrave përbrenda një sistemi të mbyllur ekonomik. Sistemet e mbyllura ekonomike zakonisht ndërmerren nga shtetet, por ka raste kur në një sistem të tillë bëjnë pjesë disa shtete sikurse te rasti i Evropës.

Monedhë 20 Lekë
Monedhë 20 Lekë

Karakteristika te monedhave bashkëkohore

Redakto

Monedhat bëhen zakonisht nga copa metali të ndryshëm dhe kanë në përgjithësi formë disku. Në njërën anë të monedhës paraqitet një motiv kombëtar i shtetit që qarkullon monedhën, (emblemë, person historik), kurse ana tjetër paraqet vlera nominale.