Disenjatori është teknik i mesëm që bënë vizatime zbukuruese për pëlhurat e stofrat e ndryshme që bën a kopjon skica detalesh ose makinash, vizaton plane për ndërtime të ndryshme etj.[1]Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980