Distanca është një koncept që përdoret për të kuantifikuar në mënyrë numerike se sa larg dy trupa ndodhen nga njëri tjetri.

MatematikëRedakto

 Artikulli kryesor: Metrika (matematikë).

GjeometriRedakto

gjeometri, distanca midis (x1) dhe (x2) është gjatësia e segmentit midis tyre:

 

gjeometrinë analitike, distanca midis dy pikave ne planin xy mund të gjendet duke përdorur formulën e distancës. Distanca midis (x1, y1) dhe (x2, y2) jepet nga :

 

Në mënyrë të njëjtë , po të kemi pikat (x1, y1, z1) dhe (x2, y2, z2) në hapësirë tre dimensionale, distanca midis tyre është :