Distanca është një koncept që përdoret për të kuantifikuar në mënyrë numerike se sa larg dy trupa ndodhen nga njëri tjetri.

MatematikëRedakto


GjeometriRedakto

gjeometri, distanca midis (x1) dhe (x2) është gjatësia e segmentit midis tyre:

 

gjeometrinë analitike, distanca midis dy pikave ne planin xy mund të gjendet duke përdorur formulën e distancës. Distanca midis (x1, y1) dhe (x2, y2) jepet nga :

 

Në mënyrë të njëjtë , po të kemi pikat (x1, y1, z1) dhe (x2, y2, z2) në hapësirë tre dimensionale, distanca midis tyre është :