Dit e re.JPG

"Dit e re" gazetë që nxirrte Teki Selenica më 1922. Ajo pas një viti do kthehej në “Fletorja Zyrtare”, organin zyrtar të shtetit shqiptar ku botoheshin ligjet dhe vendimet e natyrës jo sekrete. Në sajë të nismës së parë të z.Selenica, shteti shqiptar së paku mund të krenohet se ka ruajtur një traditë të shkëlqyer nga ajo kohë e deri sot, ku zërat e përfshirë në këtë buletin janë lehtësisht të kërkuara.