Ditë njerëzore : poema me autor Bardhyl Londo, red. K. Hoxha. Botuar në Tiranë në vitin 1990 nga "Shtëpia Botuese e Lidhjes së Shkrimtarëve". Libri ka 115 faqe.