Ditar për çështje ndërkombëtare (1979)

Ditar për çështje ndërkombëtare (1979). Për përdorim të brendshëm, shkruar nga Enver Hoxha.