DivX është një video kodeks (kompresim-dekompresim) i cili mundëson kompresimin e një dvd të 4.7 GB në 700 MB.

Divx ekziston në dy variante në atë Standard dhe Pro, i cili ka disa funksione shtese. Divx Pro mund ta shkarkojmë të web faqja e DivX.

Lidhje të jashtme

Redakto

Mundëson që një film ta vendosim në një CD normale të 700 MB. Teknikisht, divx është një derivat i MPEG4 i definuar më 1998 nga Moving Picture Experts Group. Mikrosoft nuk autorizonte përdorimin e mpeg4 pos për enkodimin e videove të difuzuara për streaming nga ka lidue edhe ideja të një francez i quajtur Jerome Rota që ta modifikoj kodeksin e mikrosoftit që të mund ti enkodoj videot e veta. Ai e quajti Divx 3.11.Ai pastaj formoi një ndërmarrje të quajtur DivX Networks. Më vonë e përshkruajti Mpeg4 dhe e quajti DivX 4. Ai punoji në këtë kodeks dhe si rezultat lindi Divx5 pastaj edhe DivX6.


Subtitles apo përkthimi i filmit me anë të shkronjave nuk mund të ruhet në një DivX, por ai ruhet në një fajll tjetër dhe mund të lexohet në kompjuter me anë të një programi siç është BSplayer.

DivX gjatë kompresimit të një filmi programi ia jep të dhënat kodeksit, e pastaj ai i enkodon. Ndërsa, për ta lexuar kodeksi i dekodon të dhënat për ta lexuar apo afishuar videon.

Lidhje të jashtme

Redakto