Video ose videoja është një medium elektronik për regjistrimin, kopjimin, riprodhimin, transmetimin dhe shfaqjen e mediave vizuale në lëvizje. Videoja u zhvillua fillimisht për sistemet mekanike të televizionit, të cilat u zëvendësuan shpejt nga sistemet e tubave me rreze katodike (CRT), të cilat, nga ana tjetër, u zëvendësuan nga ekrane me panele të sheshta të disa llojeve.

Sistemet video ndryshojnë në rezolucionin e ekranit, raportin e pamjes, shpejtësinë e rifreskimit, aftësitë e ngjyrave dhe cilësi të tjera. Variantet analoge dhe dixhitale ekzistojnë dhe mund të barten në një sërë mediash, duke përfshirë transmetimet në radio, shiritin magnetik, disqet optike, skedarët kompjuterikë dhe transmetimin në rrjet.

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto