Doctors Without Borders

organizatë

Doctors Without Borders, (sq.: Mjekë Pa Kufijë) është organizatë e krijuar nga Bernard Kouchner, ish-kryeadministrator i Kosovës.