Double është shkurtes për një klasë të caktuar simbolesh për një grup elementesh të quajtura karaktere tek disa gjuhë programuese.

Me shkurtesën urdhëruese double tek gjuhët programuese zakonisht përkufizohen ndryshoret (variablat) që mund të marrin vlerat e numrave real e që kanë saktësi të dyfishtë.

Shiko dhe këtë Redakto