Dramaturg (aktor teatral) është ai që shkruan vepra te cilat përfaqësohen në teatër.