Dramaturg (aktor teatral) është ai që shkruan vepra te cilat përfaqësohen në teatër. Teatri eshte art qe realizohet nga nje andambel krijuesish,te cilet duke u nisur nga nje vullnet i lire vendosin te bashk okje energjite e tyre per nje qellim te perbashket.