Dukagjin (Malzi)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Kukësit