E para fjalë e botës : poezi me autore Natasha Lako. Botuar në Tiranë në vitin 1979 nga "Naim Frashëri". Libri ka 127 faqe.