Edifício Itália është i dytë ndërtesa më e lartë në São Paulo, Brazili. Ndërtimi i saj filloi më 1960 dhe përfundoi më 1965. Edifício Itália është 168 metra e lartë dhe ka 46 kate.

Edifício Itália