Irenäus Eibl-Eibesfeldt (15 qershor 1928 - 2 qershor 2018) ishte një etnolog austriak në fushën e etologjisë njerëzore. [1] Duke shkruar librin që mban atë titull, ai zbatoi etologjinë tek njerëzit duke i studiuar ata në një këndvështrim më të zakonshëm për vëllimet që studiojnë sjelljen e kafshëve.