Ejjubi ose Ejypi, Alejhi selam, është pejgamber. Profeti durimtar dhe falenderues, i cili mirret shembull per durim. Thote Allahu, subhanehu ve teala," (Përkujto) Edhe Ejubin kur iu drejtua Zotit të vet me lutje: “Më gjeti belaja, e Ti je më Mëshiruesi ndër Mëshiruesit!”. (El Enbija 83).

Mekami e Ejubit ne Shanllëurfa, Turqi