Enver Hysa

Enver Hysa është bashkëpunëtor i shkencave që ka ndihmuar për termat e gramatikës e të fonetikësFjalorin e gjuhës shqipe të botuar në Tiranë1980.

Hysa së bashku me Gjovalin shkurtajn janë autorë të tekstit mësimor dedikuar studentëve dhe shqiptarëve jashtë atdheut, Gjuha Shqipe për të huajt dhe shqiptarët jashtë atdheut.