Era është periudhë historike e matjes së kohës sipas ndodhive që në histori kanë krijuar ndryshime të veçanta.era është periudh e vecant e era dhe kolonës

Shembuj Redakto