Hape menynë kryesore

Fadl ibn Abbas ishte shok i profetit Muhamed.