Fakhruddin Razi (Arabisht: فخر الدين الرازي Fakhr al-Din al-Razi) ishte teolog myslimanë, persian dhe filozof. Ai lindi më 1149 në Rej (në periferi të TeheranitIran) dhe vdiq më 1209 në Herat në Afganistan. Fakhruddin Razi ka dy punime të rëndësishme filozofike, ato janë: Mabahith al-mashriqiyya fi 'ilm al-ilahiyyat wa-'l-tabi'iyyat dhe al-Matalib al-'Alya.

Kaligrafia e Raziut

Biografia Redakto

Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Husayn at-Taymi al-Bakri at-Tabaristani Fakhr al-Din al-Razi (Arabisht: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري فخرالدین الرازی) lindi në një familje prej Amol në Persi (Iran), së pari ai studionte me babain e tij, më vonë në Merv dhe në Maragha, u bë një nxënësve të al-majd al-Jili. Ai u akuzua për racionalisëm.

Lista e punimeve Redakto

Al-Razi shkroi mbi njëqind punime, disa më kryesore janë:

 • Tafsir al-Kabir (i njohur si Mafatih al-Ghayb)
 • Al-Bayan wa al-Burhan fi al-Radd `ala Ahl al-Zaygh wa al-Tughyan
 • Al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul
 • Al-Mutakallimin fi 'Ilm al-Kalam
 • Ilm al-Akhlaq (Shkenca e moralit)
 • Kitab al-Firasa
 • Kitab al-Mantiq al-Kabir
 • Kitab al-nafs wa l-ruh wa sharh quwa-huma (Libri mbi shpirtin)
 • Mabahith al-mashriqiyya fi 'ilm al-ilahiyyat wa-'l-tabi'iyyat (Studimet në metafizikë dhe fizikë)
 • Matalib al-'Aliya. Al-Razi e shkroi al-Matalib gjatë shkrimit së al-Tafsir dhe vdiq para së t'i përfundoj këto punime.
 • Muhassal afkar al-mutaqaddimin wa-'l-muta'akhkhirin
 • Nihayat al 'Uqul fi Dirayat al-Usul
 • Risala al-Huduth
 • Sharh al-Isharat (Komentimi mbi Isharat)
 • Sharh Asma' Allah al-Husna (Komentimi mbi Asma' Allah al-Husna)
 • Sharh Kulliyyat al-Qanun fi al-Tibb
 • Sharh Nisf al-Wajiz li'l-Ghazali (Komentimi mbi Nisf al-Wajiz së Al-Ghazali)
 • Sharh Uyun al-Hikmah

Lidhje të jashtme Redakto