Fakti është gazetë e përditshme në gjuhën shqipe në Maqedoni. Botohet në Shkup nga Emin Azemi.