Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore (UEJL)

Fakulteti i Shkencave Shoqërore është njëra nga njësitë akademike të Universitetit të Evropës Juglindore që ndodhet në qytetin e Tetovës, n[ Maqedoninë e Veriut.

Programet Redakto

Shih edhe Redakto