Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike i Universitetit Politeknik të Tiranës

(Përcjellë nga Fakulteti i inxhinierisë mekanike)

Inxhinieria mekanike është ajo fushë e inxhinierisë që ka të bëjë me prodhimin dhe aplikimin e energjisë termike dhe mekanike dhe projektimin, prodhimin dhe përdorimin e makinave dhe mjeteve. Kjo është një nga disiplinat më të vjetra dhe më të gjera inxhinierike.

Inxhinieria mekanike kërkon një kuptim të qëndrueshëm të koncepteve bazë duke përfshirë mekanikën, kinematikën, termodinamikën, mekanikën e lëngjeve, përçimin termik, shkencën e materialeve, dhe energjinë. Inxhinierët mekanike përdorin parimet bazë, si dhe njohuri të tjera për të hartuar dhe analizuar uzinat prodhuese, makineritë dhe pajisjet industriale, sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, automjetet, aeroplanët, vaporët dhe anijet, robotët, pajisjeve mjekësore dhe më shumë. Fakulteti Inxhinierise Mekanike ka ne perberien e tij 4 Departamente: Energjitikes, Mekanikes, Tekstilit & Modes dhe Prodhim Menaxhimit.