Fatet libër me autor Fatos Arapi, red. Sabri Hamiti. Botuar në Prishtinë Në vitin 1979 nga Rilindja. Libri ka 211 faqe.