Filmi shqiptar : 1978 libër me ilustrime, botuar në vitin 1979. Libri ka 32 faqe.